Applikationer

Maskinteknik

Skapar stort i varje detalj

Den maskintekniska industrin är en av de ledande industrierna när det gäller att utveckla och tillämpa högteknologiska produkter, främst producera små serier eller unika produkter. De flesta portföljer omfattar hårdvara men också en växande andel tjänster. Internationell konkurrens, knappa resurser, energikostnader, men också hållbarhet och klimatförändringar är aktuella utmaningar för denna industri och dess logistik. Branschen behöver väl genomtänkta lösningar som hanterar laster effektivt och säkert och som fungerar pålitligt, även under ogynnsamma förhållanden.

Krav inom den maskintekniska industrin

  • Precision : Säker hantering av dyra komponenter
  • Kompakthet: Drift i produktionsanläggningar och i trånga utrymmen
  • Tillgänglighet: Att undvika produktionsstopp

Tyvärr finns det inte något applikationsexempel för denna bransch än.

Här hittar du en översikt över alla våra referenser.