Blue-Q = IQ

Den intelligenta autopiloten för ekonomi och ekologi.

Vi driver innovativa och effektiva idéer stadigt framåt. En av dem är Blue-Q: den smarta autopiloten för ekonomi och ekologi. Genom att trycka på en knapp aktiveras effektivitetsläget på fordonet och sparar energi där det är umbärligt för arbetsprocessen. Smart karakteristisk optimering möjliggör energireduktion utan att äventyra arbetsprocessen.

  • Energiförbrukningen minskas med upp till 20%
  • För en 1,6 ton's truck, som jobbar i treskift under fem år, motsvarar det besparingar på cirka 2.500 Euro,
  • CO2-utsläpp är drastiskt minskade.
  • Blue-Q stängeri ntelligent av elektriska komponenter när de inte används

Hur fungerar Blue-Q?

Ett tryck på en (blå) knapp i trucken aktiverar Blue-Q-effektivitetsläget. En intelligent justering av motoregenskaperna sparar energi just precis där det inte behövs för utföra det pågående arbetet.

Vad är fördelarna med Blue-Q?

Beroende på applikationens egenskaper och truckens utrustning an 10 till 20% energi sparas. För en elektrisk truck med en lastkapacitet på 1,6 ton, arbetande i treskift, innebär detta en besparing på cirka 2 500 Euro under en femårsperiod. I detta ingår inte ytterligare kostnadsminskningar orsakade av mindre slitage, en längre livslängd på batteriet och längre driftstider per batteriladdning. Detta reducerar också koldioxidutsläppet som produceras under produktionen av den elektriska energin eftersom, om mindre energi behövs, mindre energi behöver produceras. Blue-Q påverkar emellertid inte bara köregenskaperna utan agerar intelligent och slår också på eller stänger av elektriska förbrukare. Beroende på utrustning och applikation kan enbart dessa elektriska förbrukare konsumera upp till 35 % av den energi som används av den (eldrivna) trucken.

Wie funktioniert Blue-Q
Was ist der Nutzen von Blue-Q?

STILL produkter med Blue-Q

Kontakta oss

Behöver du ytterligare information? Våra kontaktuppgifter finns rutan till höger.

+46 40 626 71 00

Förfrågan till: Blue-Q

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Du kanske också är intresserad av