Finansiering

Leasing

total flexibilitet

Att leasa en motviktstruck och lagersystem försäkrar flexibilitet, pålitlig planering och en ständigt ung flotta. För medellång och långsiktig uthyrning betalar du inte hela fordonskostnaden på en gång, utan delar istället upp beloppet i fasta månadskostnader. Om du så önskar kan du lägga till ett serviceavtal för att helt eliminera oväntade kostnader. Efter kontraktet har löpt ut återlämnar du truckarna eller ersätter dem med splitternya maskiner. Självklart kan du också leasa STILLs begagnade truckar. Fler fördelar: Leasingobjektet räknas inte som en del av dina tillgångar och betalningarna kan bokföras som direkta driftkostnader.

 

Kontakta oss

Behöver du ytterligare information? Våra kontaktuppgifter finns rutan till höger.

Kontakt

Förfrågan till: Leasing

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.