Reservdelar

Filter

Finaste filtreringsteknik och lång livslängd

STILLs originalfilter uppfyller de högsta kraven för filteringssäkerhet, prestanda, livslängd och kostnadseffektivtet. Våra filter produceras av varumärkestillverkaren i enlighet med STILLs höga kvalitetsstandard och de går under strikta kontroller. Det gäller inte bara hydrauloljefilter utan även bränsle-, luft-, och oljefilter för alla våra truckar och annan utrustning.

Kontakta oss

Behöver du ytterligare information? Våra kontaktuppgifter finns rutan till höger.

Kontakt

Förfrågan till: Filter

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Bränslefilter

Föroreningar i drivmedel kan leda till ökat slitage i förbränningsmotorer. Våra STILL-bränslefilter tar bort alla föroreningar från bränslet och hjälper till att öka motorns livslängd. Smutsigt bräsle kan skada dieselmotorernas bränslepump och insprutare. Originalfilter från STILL är fria från föroreningar som damm eller rost. Det betyder att komponenterna kommer att hålla längre och vara mer pålitliga. Endast utvalda, högkvalitativa material används i produktionen av STILLs originalbränslefilter. Som alla STILL-produkter, är våra bränslefilter skräddarsytt producerade och skyddar våra STILL-komponenter mot läckage.

Dina fördelar:

 • Rengör bränslet och ta bort föroreningar
 • Ökar livslängden på ditt fordon
 • Förorening och skador på fordonet förhindras

 

Luftfilter

Våra STILL dieselaggregat-motorer används på bästa sätt med optimerade bränsle- och luftblandningar. STILLs originalluftfilter försäkrar, med sitt optimala flödesmotstånd, en hög och konstant effektivitet med låg bränsleförbrukning. Våra STILL originalfilter filtrerar den inkommande luften och tar bort damm, sand och rost. Det hjälper till att garantera bästa möjliga förbränning samt låga utsläpp av farliga ämnen. Det skyddar också förbränningskammaren från föroreningar som kan leda till repor och slitage på motorn.

Dina fördelar:

 • Optimalt flödesmotstånd
 • Optimal förbränning och låga förorenade utsläpp
 • Skydd mot föroreningar

 

Oljefilter

Moderna och effektiva motorer kräver effektiv oljetillförsel för att smörja in delar som kolvar, kolvringar och cylindrar. STILLs originaloljefilter försäkrar optimal oljetillförsel, förhindrar prestandadippar och skyddar motorn mot skador. Motoroljan i aggregat får alltid utstå förbränningsrester, damm, oljerester och rost. Med STILLs originaloljefilter städas insmörjningskretsen upp och hindrar slitage på motorn. När oljefiltrets underhållsintervaller följs kan STILLs originalfilter garantera en konstant nivå av hög motorprestanda.

Dina fördelar:

 • Optimal oljetillförsel
 • Rengöring av smörjningskretsen
 • Säkerställ att motorns prestanda är konstant

 

Hydrauloljefilter

Din maskins tillgänglighet och den kraftfulla prestandan hos styrcylindrarna är viktiga karaktärsdrag för STILL-flottan som du använder. Användningen av STILLs originalhydrauloljefilter skyddar det moderna hydrauliksystemet mot slitage. Solida partiklar som skapas av friktion och erosion samt vatten- och luftbubblor är de vanligaste föroreningarna i hydrauliska system. Våra oljefilter frigör oljan från föroreningar. Använd STILLs originaloljeflter för att öka din motors prestanda och användande.

Dina fördelar:

 • Hög maskintillgänglighet
 • Skydd mot slitage
 • Support för motorprestanda och maskintillgänglighet