Säkerhet

Avgasinspektion

Avgaskontroller utförs enligt TRGS 554 Diesel Emissions (tekniska riktlinjer för farligt material). Kontrollerna mäter rostpartikel- och koldioxidhalt i dieselutsläpp på arbetsplatsen och anger att koncentrationen av dessa hälsofarliga partiklar ligger inom de tillåtna gränserna.

Genom underhåll och kontroll av motorer försäkras att fordonet arbetar med bästa möjliga bränsleeffektivitet, att motorn fungerar korrekt och förlänger fordonets livslängd.

Denna kontroll krävs för truckar som huvudsakligen arbetar inomhus.

 

Kontakta oss

Behöver du ytterligare information? Våra kontaktuppgifter finns rutan till höger.

Kontakt

Förfrågan till: Avgasinspektion

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.