Säkerhet

Inspektion av laddare

Årlig laddkontroll görs i enlighet med BGV A3 regelverk. Målet är att bibehålla laddaren funktionalitet för optimalt laddade och korrekt fungerande batterier. Detta försäkrar att laddarna

är redo och används på rätt sätt. Denna kontroll utförs av kvalificerad personal med rätt utrustning. STILLs servicetekniker är både kvalificerade och har rätt verktyg för att utföra kontrollen åt dig.

Kontakta oss

Behöver du ytterligare information? Våra kontaktuppgifter finns rutan till höger.

Kontakt

Förfrågan till: Kontroll av laddare

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.