Säkerhet

Pallställbesiktning

Lagerhyllor och lagersystem omfattas av samma rekommendationer och säkerhetsföreskrifter avseende industrisäkerhet och går därför under arbetsgivarens och förarens ansvar. Du är ansvarig för säkerheten.  Veckovisa inspektioner kan göras av företaget självt men en expertinspektion kräver särskild sakkunskap. Våra certifierade servicetekniker är tillgängliga och hjälper gärna till med dessa inspektioner. Inspektionen sker systematiskt med hjälp av en ingående inspektion, checklista och dokumentation. Om du vill kan vi hantera ditt framtida inspektionsschema.

Pallställagebesiktning

Kontroll av lagerhyllor och lagersystem inkluderar följande tjänster:

  • Visuell kontroll av hyllornas konstruktion enligt specifikationer. Kontroller utförs för att kontrollera att den maximala lastkapaciteten inte överskrids.
  • Visuell inspektion enligt BGR 234. Vi undersöker att alla säkerhetslagar efterföljs
  • Grundliga och visuella kontroller av normnivåer. Vi undersöker (även på högre höjder) om stativ, stöd eller bommar visar prov på någon typ av skada.
  • Kontroll av systemdelar och komponenter för igenkännbara skador eller påfrestningar enligt DIN EN 15635. Lokalt stickprov för att försäkra att alla sektioner är raka.