Säkerhet

Utrustningsinspektion

Tillbehör ska också utvärderas för skador, slitage, läckage och rätt installation som en del av FEM 4.004-kontrollen. Omfattningen och regelbundenheten för dessa kontroller samt underhållet bestäms av tillverkaren och kan variera beroende på fordon.

Kontakta oss

Behöver du ytterligare information? Våra kontaktuppgifter finns rutan till höger.

Kontakt

Förfrågan till: Tillbehörskontroll

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.