Säkerhet

Utrustningsinspektion

Tillbehör ska också utvärderas för skador, slitage, läckage och rätt installation som en del av FEM 4.004-kontrollen. Omfattningen och regelbundenheten för dessa kontroller samt underhållet bestäms av tillverkaren och kan variera beroende på fordon.

Kontakta oss

Behöver du ytterligare information? Våra kontaktuppgifter finns rutan till höger.

Kontakt

+46 40 626 71 00

Förfrågan till: Tillbehörskontroll

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

Tilltal*
This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.