Tillbehör och eftermontering

Extra tillbehör

Optimera dina egna processer med hjälp av extra tillbehör för alla typer av STILL-fordon. Extra tillbehör finns tillgängliga från STILL Service och monteras på gafflarna och låter dem användas flexibelt. Det gör att motviktstrucken kan flytta och lyfta ett urval av material, objekt och personer om så krävs. Säkerhetskontrollera extratillbehören regelbundet för att se till att de fungerar korrekt och alltid är redo att användas.

Kontakta oss

Behöver du ytterligare information? Våra kontaktuppgifter finns rutan till höger.

Kontakt

Förfrågan till: Hjälpprodukter

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Vår produktkatalog innehåller bland annat:

  • Tippbehållare
  • Flatbottnade behållare
  • Skopa
  • Kranarmar och krokar
  • Trumlyft och vaggor
  • Skyddsburar
  • Arbetsplattformar
  • Förlängningsgafflar