Tillbehör och eftermontering

Safety Light

Det visuella varningssystemet

Moderna intralogistiska processer kan kräva fler fordon och anställda. STILL SafetyLight är ett visuellt varningssytem som hjälper till att göra arbetet säkrare. STILL SafetyLight är en blå varningslampa som ökar säkerheten i trånga utrymmen markant. Den starka blå spotlighten varnar för ankommande fordon fem meter bakom och framför fordonet och hjälper till att undvika krockar. Din STILL-servicepartner kan hjälpa dig att installera STILL Safetylight på nästan alla fordon. 

Dina fördelar:

  • Ökad säkerhet för gångtrafikanter och andra personer i omgivningen
  • Ökad säkerhet för fordon som arbetar tillsammans
  • Den valbara SafetyLight 4Plus pekar i riktningen den mötande trucken kommer från och varnar fotgängare tidigare vilket ger de mer tid att reagera
  • Direktrespons i områden med dålig sikt
  • Låg påverkan på fordonets livslängd tack vare energisnåla LED-lampor (5 W/12 V)
  • Underhållsfri användning med SafetyLight upp till 20 000 timmar
  • Minimal ljusspridning vilket innebär att den syns väl även på ljusa ytor
  • Robust design och kvalité.

 

Kontakta oss

Behöver du ytterligare information? Våra kontaktuppgifter finns rutan till höger.

Kontakt

Förfrågan till: STILL SafetyLight

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.