STILL Webinar

Lagersäkerhet

ÄMNE

Säker hantering av truckar på lagret

Smarta lösningar för att förhindra olyckor och skador

DATUM

18 maj 2021

10:00 - 11:00
16:00 - 17:00

SPRÅK

Webinar språk: engelska

Live översättning till: tyska, italienska, franska, spanska

Produktiviteten på ett lager beror starkt på logistikprocessernas säkerhet och tillförlitlighet. I detta sammanhang är industrisäkerhet särskilt viktigt.

Överallt där människor och maskiner möts kan farliga situationer uppstå och människor eller gods kan skadas. För att identifiera och minimera dessa risker för anställda och för att förhindra skador orsakade av truckar, utrustning och gods finns ett stort utbud av säkerhetslösningar tillgängliga.

Våra experter inom industriell trucksäkerhet kommer att förklara vilka dessa lösningar är och vad de är avsedda för.

Vi ser fram emot att träffa dig!

Dina fördelar

  • En strukturerad översikt som demonstrerar riskkällor identifierade på lager vid arbete med truckar.
  • En tydlig översikt över lösningar som hjälper till att förebygga olyckor och undvika skador på människor och infrastruktur i säkerhetskänsliga områden.
  • Professionellt utbyte med experter med en praktisk bakgrund.
 

Öka industrisäkerheten vid användning av industritruckar! En överblick över innovativa säkerhetslösningar och deras tillämpningsscenarier.

Utbudet av säkerhetslösningar är mångsidigt och sträcker sig från smarta assistanssystem och programapplikationer som upptäcker potentiell fara och proaktivt motverkar grunder till skador och olyckor, till fordonskomponenter och stationära lösningar som skyddar specifika lager- och trafikområden och utbildningskurser för anställda. För att ge dig en inblick i hur och var du kan förbättra din lagersäkerhet presenterar våra experter nuvarande säkerhetslösningar för olika applikationer, arbetsmiljöer och deras effekter på både riskundvikande och riskförebyggande.

Trots allt detta innehåll kommer det att finnas tillräckligt med tid att besvara dina frågor inom detta viktiga ämne under webbinariet.


Relaterade ämnen


Få kontakt

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.