Höglyftande staplare EXV 10-14C

Kraft möter innovation.

 • Optimal användning av lagerutrymmet: Hög restkapacitet gör detmöjligt att packa varulagret effektivt
 • OptiSpeed ökar säkerheten: Körhastigheten anpassas efter vinkeln påstyrarmen
 • Snabbare pallhantering: Kompakta mått ger möjlighet att arbetasnabbt
STILLSHOP
Beställ direkt!
Från 93 900 kr
Exklusive moms
NY
Icke bindande offert
HYRA
Icke bindande hyroffert
BEGAGNAT
Vår begagnade offert

Förfrågan till: EXV 10-14C

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

Tilltal*
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Den höglyftande trucken EXV för gående manövrering med den unika OptiSpeed-styrarmen ger snabba och smidiga omlastningar. Hastigheten på den handstyrda trucken anpassas automatiskt beroende på avståndet mellan användare och fordon. Reglagen på styrarmen passar både höger- och vänsterhänta, och föraren behöver inte ens titta på dem vid manövreringen: Samtliga tryckknappar är designade så att de enkelt går att skilja från varandra. Självklart kan de nås bekvämt med en hand utan grepp.

Dessutom: Vid körning på ramper är fordonet stabilt och stannar automatiskt omedelbart så fort man släpper upp styrarmen. En högkvalitativ dämpning bromsar upp gafflarna kort före kontakten med golvet, vilket skyddar varorna under lagerhanteringen. Och med EXV kan du lasta in och ut större mängder varor än någonsin tidigare i trånga utrymmen: Den stora restkapaciteten och den enastående enkla manövreringen gör den här kompakta trucken oslagbar när det gäller att förflytta många varor snabbt och säkert i trånga utrymmen med en handmanövrerad enhet – både i lagerområdet och vid höga pallställ.


EXV 10-14C i detalj

Simply easy

 • Flexibel, intuitiv användning av alla kontrollelement på styrarmshuvudet med en hand, utan att du behöver byta grepp, naturligt för både vänster- och högerhänta förare 
 • Hög tillgänglighet tack vare den stora färgdisplayen med batteristatus 
 • Optimal ergonomi och minskad fysisk belastning för operatören tack vare elektrisk körning samt lyft- och sänkningsfunktioner 
 • Fri sikt genom stativet till gaffelspetsarna underlättar smidig pallhantering 
 • Oslagbar hanteringsprestanda: Kraftfull motor, hög restlastkapacitet och responsiva styrelement 
 • Med iGo systems-fordon kan ytterligare fordon läggas till när som helst i syfte att utöka transportkapaciteten

Simply safe

 • Maximal förarsäkerhet tack vare den lågt placerade truckramen och ryggstödet för last 
 • Initiallyft säkerställer en stabil och vibrationsfri körning, även om det finns små lutningar eller ojämnheter i golvet 
 • Säkerhet för både människa och maskin: OptiSpeed-styrarm och automatisk stoppmekanism när styrarmen släpps 
 • Säker manövrering även i begränsade utrymmen tack vare kryphastighetsläget 
 • Information om aktuell lyfthöjd på färgdisplayen för lastkapacitet. 
 • Beräkna belastningen korrekt: Dynamic Load Control kan användas för att beräkna lasten och den motsvarande maximala lyfthöjden (för EXV 14-20) 
 • EXV iGo systems förbättrar transportkvaliteten och eliminerar risken för skador på människor, truckar, lagerutrustning och varor tack vare smarta säkerhetsfunktioner

Simply connected

 • Kompakt information: All relevant information om trucken finns tillgänglig direkt i STILL neXXt fleet-webbprogrammet för fordonsflottor 
 • Innovativa STILL FleetManager håller föraren och trucken säkra med hantering av förare och stötdetektering samt minimering av skador och kostnader tack vare åtkomstskydd 
 • Optimering av varuflödet tack vare enkel anslutning till befintliga system för hantering av materialflöden via MMS-tillhandahållandet 
 • Olika iGo systems-truckar kan kombineras med varandra samt med manuella transportsystem och stationära automationssystem

Simply powerful

 • Kraft och säkerhet tillsammans: Det fyrhjuliga chassit garanterar enastående stabilitet och effektiv prestanda 
 • Pålitlig och utmärkt prestanda tack vare den kraftfulla men underhållssnåla AC-motorn 
 • Ny nivå av precision och säkerhet för användare och last tack vare den responsiva proportionella ventilstyrningen 
 • Optimal tillgänglighet, lågt underhåll och hög prestanda tack vare den tillvalbara litiumjontekniken 
 • Smidig och exakt elektrisk styrning (för EXV 14-20) 
 • Programvarubaserade transportstyrning för EXV iGo systems möjliggör ett optimalt nyttjande av fordonsflottan, samtidigt som de garanterar en hög grad av processäkerhet, trafikstyrning, visualisering av truckrörelser, övervakning av batteriladdningsstatus och minskad felprocent – flödet av material och information är alltid tillförlitligt och kartläggs på ett heltäckande och överskådligt sätt

Simply flexible

 • Precision även i trånga utrymmen tack vare de kompakta dimensionerna 
 • Välutrustad för ett brett spektrum av tillämpningar med olika körprogram 
 • Alltid redo att användas: Batteriet kan laddas och mellanladdas flexibelt från valfri plats utan behov av en fast laddningsstation 
 • iGo systems-truckar kan vid behov även köras manuellt. Detta ökar flexibiliteten, säkrar process- och materialflödet och gör det enkelt att komma åt varorna

Utrustningsalternativ

Sharpening all senses: we can support you with our wide range of smart driver assistance systems and functions which will make your day-to-day work significantly easier. You will be able to drive in a safer, more comfortable, efficient and fatigue-free manner – in every driving situation.

Highlights

STILL SafetyLight 4plus

The visual warning system for fewer accidents

The blue warning light, STILL SafetyLight 4plus, significantly increases work safety in areas which are confusing or full of bends. The blue light spots are projected approx. 5 m in front of and behind the truck and warn people about the approaching truck to prevent impending collisions.


Load backrest