Smart Energy Unit

Intelligent lasthantering inom intralogistik

Effektiv hantering av fordonsflottan utgör en grundläggande förutsättning för att bibehålla konkurrenskraft inom den dynamiska världen av intralogistik. Smart laddning utgör en annan central komponent som säkerställer tillgänglighet, flexibilitet, energieffektivitet och transparent kostnadshantering. Endast genom att ha insikt i när, var och hur mycket energi som behövs och förbrukas kan du planera laddningsprocesser och fordonens tillgänglighet, samt det sömlösa materialflödet, på ett tillförlitligt och framåtblickande sätt.

Med STILL Smart Energy Unit (SEU) drar du nytta av omfattande, digital och transparent övervakning och hantering av processer relaterade till batterier och laddning. STILL Smart Energy Unit erbjuder en stabil plattform för dina stationära laddare och säkerställer en effektiv distribution av energi. Det möjliggör analys av laddningsnivåer, planering av kapacitet och prioritering av laddningsprocesser. Det ger betydande resultat: Genom en smart laddningsalgoritm hålls din fordonsflotta alltid redo och undviker köbildning vid laddstationerna. Instrumentpanelen ger information om batteriladdningsnivåer, energianvändning och laddningsbeteende. Framför allt sparar du pengar genom att definiera laddningstidsluckor, prioriteringar och effektgränser. Du undviker kostsamma belastningstoppar och ser märkbara minskningar i dina totala energikostnader. Det är smart laddning med STILL litium-jon-teknik.


Smart Energy Unit på 3 minuter

  • Optimerade kostnader:
    Kostsamma effekttoppar kan undvikas genom smart kraftfördelning och genom att identifiera lämpliga tidsluckor för laddning.
  • Öppenhet:
    Tydlig visualisering av all relevant laddningsdata i en användarvänlig instrumentpanel.
  • Energieffektivitet:
    Effektiv användning av resurser med hjälp av en smart laddningshanteringsalgoritm.

Allt i blickfånget

Dashboard

Instrumentpanelen på STILL Smart Energy Unit ger en klar överblick av all relevant information för laddningshanteringen. Detta inkluderar inte bara systemstatus och antalet aktiva laddare, utan även den aktuella prioriteringen och den nuvarande driftseffekten. Den nedre delen av instrumentpanelen presenterar en detaljerad översikt av de viktigaste parametrarna för varje ansluten laddare.

Profil för laddning

I avsnittet "Load Profiles" får operatören en översikt över laddningsdata från alla anslutna laddare. Olika tidsintervaller kan väljas, och det är möjligt att jämföra valfritt antal enheter samt ladda ner utvärderingar. Denna data kan användas för att få användbar information och optimera laddningsprocesser, till exempel genom att undvika belastningstoppar genom att ställa in lämpliga laddningsgränser.

Allmänna inställningar

Knappen "Allmänna inställningar" ger också tillgång till flera individuella inställningsalternativ. Exempelvis är det möjligt att definiera effektgränser i kilowatt, konfigurera laddningstider eller göra personliga prioriteringar baserat på kategorier som "Laddare", "Laddningsstatus (SoC)" och "Lastbils-ID".

Dra nytta av vår expertis för hållbar materialhantering.

Vi hjälper dig gärna att fatta beslut om ditt framtida energisystem.

Kontakta oss

Kontakta oss för ytterligare information.

+ 46 40 626 71 00

Förfrågan till: Smart energienhet

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Nedladdningar


Du kanske också är intresserad av