Pallställsystem Plattform

Optimal lagring på varje nivå.

  • Kostnadseffektiv skapande av ytterligare lagringsutrymme och golvyta
  • Lastkapacitet från 250 kg/m² till 2 000 kg/m²
  • Byggbar till önskad dimension och höjd
  • Enkwl eller multifunktionsnivåversioner tillgängliga
  • Flexibel för alla krav

Vill du uttnyttja din lagerhöjd effektivare? Det är exakt vad STILL-plattformar tillåter dig att göra. Oavsett om det är ytterligare lagringsnivåer, arbets- eller produktionsområden - användningen är mångsidig. Plattformssystem är självbärande, igångkörande och delvis drivande stålkonstruktioner. De ger ett intelligent sätt att multiplicera det tillgängliga lagerutrymmet. Antalet möjliga designvariationer är praktiskt taget obegränsat. Beroende på dina specifika krav erbjuder vi olika lastkapacitet och golvbeläggningar.

Kontakta oss

Behöver du ytterligare information? Våra kontaktuppgifter finns rutan till höger.

+46 40 626 71 00

Förfrågan till: Plattform

Vi kommer att hantera din förfrågan så fort som möjligt.

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Plattformsdesign

Plattformen är en fristående stålkonstruktion. Beroende på kraven, kan konstruktionen anpassas till olika höjder och lastkapaciteter. Det är också möjligt att plocka isär och sätta ihop konstruktionen utan några speciella krav.


Plattformar – delar och komponenter

Stöd

Supportpelarna är de pelare som hela konstruktionen vilar på. Typen och designen beror på höjden, hur robust det måste vara och avståndet mellan stöden. Den vanligaste ekonomiska lösningen är vanligtvis 4 till 8 meter mellan pelarna.

Huvudbommar

Tillsammans med supportpelarna, huvudpelarna och plattformsramen. Typen och designen av stöden beror på vilket robusthet och vilket avstånd mellan stöden som önskas. (strukturmätare).

Balkar

Balkarna tjänar till att stödja plattformens yta. Hylsorna monteras på den bärande konstruktionen utan höjdförlust. Understödda balkar kan vara utskjutande för att uppfylla specifika byggkrav.

Vertikala och horisontella bommar

De korsgående bommarna stabiliserar plattformssystemet. En specialkonstruktion utan korsgående bommar finns också, som låter fordon passera under plattformen.

Plattformar – golvtyp

Vi erbjuder olika typer av golvöverdrag – beroende på laster och om antihalkeffekt behövs. Spånplattor används ofta som standard. Andra överdrag som schackrutiga plattor (korrugerad plåt) eller texturtäckta brädor finns också tillgängliga.

Räcke

Räckena är gjorde av stål vilket ger en hög säkerhet i lagerlokalen.

Trappor

Den otroligt robusta trappan har ett räcke på båda sidorna. Stegen finns med ett rutnät, schackrutiga plattor eller solida träplankor. Om så krävs kan en mellanplattform inkluderas. Trappan kan positioneras flexibelt. Trappan kan positioneras i olika vinkar (90/180 grader etc.). Trapporna kan placeras framför eller bakom plattformen med eller utan mellanplattformar.

Flyttstation säkrad med kedja

Överföringsstationen används för att stapla upp och ned pallar. För att säkra stationen från att tippa, är det byggt enligt regionala krav och säkrat med en löstagbar kedja. (I enlighet med kraven i BGR 234, som gäller i Tyskland och på ett minimidjup av 800 mm)


Plattformar – huvudtillbehör

Säkerhetslås

Säkerhetslåset är ett alternativ till förflyttningsstationen som öppnas och stängs manuellt. I dess låsta position kan föraren på plattformen inte kliva över kanten. Detta lås rekommenderas då säkerhetskraven är särskilt höga.


Köpa plattformar

Ett lager som planeras för effektivitet garantera en hög ekonomisk genomförbarhet. Ta vara på fördelarna med den professionella konsultationen från våra STILLs experter i början av lagerplaneringen. Innan du gör ett köpbeslut hjälper vi dig i alla aspekter, från att undersöka lagerdesignen till att diskutera planerade arbetsflödet. Det finns många anledningar till att använda STILL när du ska köpa en plattform:

många års erfarenhet och nära våra kunder i över 100 år.

Partnerskap du kan lita på.

Holistisk premium koncept – från konsultation till service.

Alltid nära dig: Malmö, Göteborg, Stockholm och Örebro med rikstäckande serviceteknikernät. Ett kvalificerat serviceteknikernät säkrar rätt installation av din plattform.