STILLs Mission

Vi finns här för våra kunder. Kundnöjdheten styr vårt agerande.

Det är vår uppgift att aktivt bidra till kundernas framgångar. Vi drivs av att uppfylla deras aktuella och framtida behov. Med skräddarsydda lösningar vinner vi våra kunders förtroende varje dag. Nöjda kunder är grunden för vår kontinuerliga framgång.

Vi erbjuder förstklassiga lösningar och vår intralogistik skapar konkurrensfördelar för våra kunder.

Vi ökar våra kunders kapacitet med kompetens och innovationskraft. För att uppnå en branschledande position investerar vi i människor och teknik.
Vi har mod att utvecklas inom innovationsområden som digitalisering och automatisering. Här hittar vi svaren på framtidsfrågor. Vi satsar på kvalitet och lång livslängd. Det som gör vår lösning unik är att den uppfyller de högsta kraven på komfort och användarvänlighet.

Vi tar ansvar. Vår styrka är vårt samarbete.

Alla anställda tar sitt ansvar gällande verksamhetens mål. På så sätt främjar och möjliggör vi självständigt arbete under eget ansvar. Vårt arbetssätt präglas av prestationsorienterat partnerskap.
För att ständigt förbättras både ger och förväntar vi oss öppen och konstruktiv feedback. Vi främjar våra anställdas mångfald och potential och är noga med att det ska gå att kombinera arbete och privatliv.

Vi är rädda om miljön och agerar på ett hållbart sätt.

Att behålla en hälsosam miljö är grunden för vår existens. Vi hanterar naturresurserna på ett ansvarsfullt sätt. När vi utvecklar nya produkter betraktar vi miljöpåverkan på ett tidigt stadium.
Vi använder återvinningsbart material och ett skonsamt tillverkningssätt. Våra arbetsplatser utformar vi på ett miljövänligt sätt. Vi ålägger leverantörer och samarbetspartners att agera på ett miljövänligt sätt.

Vi är pålitliga och följer gällande regler var vi än arbetar och respekterar social och kulturell mångfald.

Som ett internationellt företag är vi verksamma i olika länder.
Vi följer lagstiftning och företagsinterna riktlinjer. På så sätt bidrar vi hållbart till samhällsutvecklingen.

Vi vill att alla ska vinna på att samarbeta med oss.

Vi använder våra styrkor och förmågor konstruktivt, lösningsorienterat och kooperativt så att det gynnar alla.
Bara ett lönsamt företag kan garantera jobb i framtiden. Vi uppnår våra verksamhetsmål genom kompetens och pålitlighet. Det här lönar sig för våra kunder, anställda, leverantörer och aktieägare

 

STILL - The Brand

Do you want to learn more about our philosophy and our brand? Than take a look into our Book "STILL - The Brand":

"STILL - The Brand (ePaper)

Cookie Panel

STILL använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen online och för att kunna förbättra vår kundservice. Om du godkänner användningen av cookies surfar du vidare på våra webbplatser eller så läser du mer om våra dataskyddsriktlinjer här.