Processoptimering vid orderplockning: Smarta lösningar för hållbar effektivitet

Teknik, ergonomi och säkerhet möjliggör en ny produktivitetsnivå i ditt lager.

I de flesta lager är plockningen ett område med stor potential för optimering. Spara värdefull tid genom att undvika att söka efter artiklar, springa fram och tillbaka mellan hyllor. Dokumentera individuella steg med smarta processer - och upplev hur detta ökar effektiviteten, säkerheten, mervärdet och inte minst medarbetarnas tillfredsställelse i ditt lager.

Här är de 5 största utmaningarna för framgångsrik orderplockning inom intralogistik:

  • Komplexitet i databasen: Endast de som känner sina data och processer exakt kan avgöra vilken som är den bästa plockstrategin.
  • Digitalisering och automation: Den smarta definitionen av packprocesser, sekvenser och optimalt passande lastbärare är en stor utmaning - men också en stor möjlighet till optimering för dina plockprocesser. Särskilt med tanke på automationslösningar är det dock viktigt att ta hänsyn till aspekter som exakta gripande processer.
  • Energi: Maximal tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för pålitlig orderplockning. Detta kräver smart energihantering för att övertyga även under flerskiftsoperation.
  • Säkerhet: Orderplockningsområden har ofta hög trafikvolym. Tydliga processer behövs för att säkerställa att människor och fordon kan arbeta effektivt och utan olyckor.
  • Ergonomi: Orderplockning är ett fysiskt krävande jobb. Långa gångavstånd och frekvent böjning och lyft påverkar medarbetarnas hälsa.

 

Är din orderplockningsprocess redan smart optimerad?

Varje företag är unikt, så processer och deras optimering är alltid individuella. Vi kan ge dig råd om en steg-för-steg-intralogistisk optimeringsprocess som passar din situation. Ta din intralogistik till nästa nivå!

Kontakta oss

Kontakta oss för ytterligare information.

040 / 7339 2040

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.

Smart lösningar för optimering av din orderplockning

Analys och strategioptimering i dina orderplockningsuppgifter.

Att identifiera ineffektiva processer, identifiera optimeringspotential och härleda den optimala orderplockningsstrategin - det är de första stegen på vägen mot effektiv plockning. Vi är glada att stödja dig i denna process och genomföra optimeringarna tillsammans med dig - exempelvis genom att separera plockzoner från resten av lagret eller flytta snabbt rörliga varor till golvytan.

Ökad effektivitet tack vare standardisering och automatisering.

Standardisering inom orderplockning är en viktig nyckel till optimerade processer. Oavsett om det gäller att bestämma lastbärare eller packningssekvenser - tydligt definierade processer minimerar felkällor, ökar effektiviteten och minskar arbetsbelastningen för medarbetarna. Detsamma gäller användningen av delvis eller helt automatiserade lösningar för plockning och transport.

Maximal tillgänglighet tack vare effektiva energilösningar.

Tillgängligheten för dina truckar beror till stor del på rätt energikoncept. Låt oss tillsammans fastställa hur den mest effektiva lösningen för din orderplockning ser ut.

Säkerhet för människa och maskin.

Förebygg olyckor på ett specifikt och effektivt sätt - med tydliga processer, förebyggande säkerhetsåtgärder och praktisk träning.

Ergonomi och arbetsplatsoptimering.

Underlätta ansträngningen för dina medarbetare på bästa möjliga sätt - för personalens hälsa, hög produktivitet och långsiktig tillfredsställelse. Förutom optimering av gångvägar bidrar även målinriktad användning av ergonomiska hjälpmedel och arbetsplatsoptimering till detta. Ge det ett försök - dina medarbetare kommer att tacka dig för det.

 

Är din orderplockningsprocess redan smart optimerad?

Varje företag är unikt, så processer och deras optimering är alltid individuella. Vi kan ge dig råd om en steg-för-steg-intralogistisk optimeringsprocess som passar din situation. Ta din intralogistik till nästa nivå!

Kontakta oss

Kontakta oss för ytterligare information.

040 / 7339 2040

This site is protected by Friendly Captcha and the Friendly Captcha Privacy Policy applies.