Applikationer

Fordon

Innovationer gjorda på rad

Fordonsindustrin genererar ett konstant flöde av innovationer och ger impulser till andra industrier. Utveckling av ny drivteknologi och användning av nya material är lika utmanande som kraven är för att minska utsläppen. Grunderna i den moderna fordonsindustrin är uppkoppling, e-mobilitet och autonom körning.

Innovationerna i branschen kräver innovativ logistik med digitalisering, smart uppkoppling och automatisering som spelar en viktig roll. Fordonslogistik är en avgörande framgångsfaktor för bilindustrin för att säkerställa klockad produktion.

Krav inom fordonsindustrin

  • Tillgänglighet:Maximal tillgänglighet för fordonsflottan
  • Automation:Höga enhetsvolymer av liknande produkter
  • TCO: Med tanke på de totala kostnaderna / låga totala ägandekostnader

Flest använda truckarna