STILLs lag

STILLs lag

Laganda är vår specialitet

En bra företagskultur är definitivt en konkurrensfördel och vår laganda är en viktig framgångsfaktor.

Företagskulturen är given när säljaren tar lika väl hand om kunden efter köpet som tidigare. Den är också given när alla anställda tillsammans stöttar varandra och fokuserar mot ett gemensamt mål. 

Vår företagskultur på STILL påverkas av ömsesidigt samarbete. Vi arbetar som lag - vi är engagerade och teamorienterade.

  • Engagerad: att bry sig och tänka framåt
  • Samverkande: att kunna lita på varandra

En bra företagskultur är definitivt en konkurrensfördel och vår laganda är en viktig framgångsfaktor.