Applikationer

Gummi och plast

För ämnena är innovationer tillverkade av

Plastindustrin tillhandahåller innovativa produkter och lösningar för praktiskt taget alla branscher. Internationella marknads- och produktionsstrukturer utmanar branschen mest av allt med avseende på kostnader och tillgången på råmaterial och energi. Återvinning och effektiv resursanvändning driver denna utveckling.

Låga produktionskostnader är avgörande för framgång. Processeffektivitet och optimal energianvändning blir avgörande faktorer. Särskilt fokus ligger på automatiserad produktion och materialflöde.

Krav inom plastindustrin

  • Säkerhet: Produktion, hantering och lagring av farliga material
  • Precision: Exakt hantering av råvaror och halvfabrikat
  • Kraft: Tuffa applikationer, även i dammiga miljöer

Flest använda truckarna